Store og små oppdrag

Vi kan hjelpe deg

Fleksibel transportbedrift

Med fokus på løsninger

46 52 22 22

Drammensveien 159

Om oss

R Andersen Transport As er en del av flere transportselskap med samme eiere. Disse selskapene tilbyr mange ulike transporttjenester.

Selskapene består av R Andersen Transport , AT- Transport , Apollo Budbiler, Termoxpress og Østlandsterminalen

Med ca. 120 ansatte i R Andersen Transport er vi en solid aktør i transportmarkedet.

Adresse
Drammensveien 159
3050 Mjøndalen

Transport ledere 

Odd Arne Neverdal

Kjøreleder

Telefon: 459 54 344
Mail: odd-arne@andersentr.no

Morten Ruud

Kjøreleder

Telefon: 932 20 000
Mail: morten@andersentr.no

Cecilie Nilsen

Kjøreleder

Telefon: 994 29 236
Mail: cecilie@andersentr.no

Bent Pedersen

Driftsleder

Telefon: 454 16 795
Mail: bent@andersentr.no

Sigrid Middtun Bakke

Bil ansvarlig

Telefon: 466 22 574
Mail: sigrid@andersentr.no

Økonomi avdeling 

Kristine Elisabeth Adler

Økonomisjef

Telefon: 911 27 437
Mail: kristine@andersentr.no

Alle faktura  sendes som EHF.

Vi er Fair Transport-bedrift

 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport

for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

Les mer

Åpenhetsloven

Som kunde av R Andersen Transport AS skal du være trygg på at vi er vårt ansvar bevisst for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettighetene i hele vår verdikjede.
Åpenhetsloven etablerer noen nye konkrete forpliktelser for oss. Disse nye forpliktelsene innebærer blant annet en plikt til å svare på spørsmål og en plikt til å lage en generell rapport om underliggende aktsomhetsvurderinger for R Andersen Transport AS.
En aktsomhetsvurdering i Åpenhetslovens forstand handler om å kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.
Åpenhetsloven etablerer en forpliktelse til å gjøre en aktsomhetsvurdering av vår egen aktivitet i forbindelse med at vi leverer produktene til kundene. Dette kan imidlertid i noen tilfeller innebære at du som kunde eller som leverandør må aktsomhets vurderes.
Ønsker du å stille oss et spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av varer, så vennligst ta kontakt med oss

Les mer

Drammensveien 159 – 3050 Mjøndalen