Store og små oppdrag

Vi kan hjelpe deg

Fleksibel transportbedrift

Med fokus på løsninger

46 52 22 22

Industriveien 5

Om oss

R Andersen Transport As er en del av Andersen gruppen som er bestående av tre selskaper som tilbyr mange ulike transporttjenester.
Selskapet består av R Andersen Transport AS, Veitransport AS og Hallingfrakt.

Med ca. 160 ansatte i R Andersen Transport er vi en solid aktør i transportmarkedet.

Adresse til vårt kjørekontor:

Gjellebekkstubben 29
3420 Lierskogen

Transport ledere 

Per Erik Bjurstrøm

Transport sjef

Telefon: 916 22 500
Mail: peb@andersentr.no

Odd Arne Neverdal

Kjøreleder

Telefon: 459 54 344
Mail: odd-arne@andersentr.no

Morten Ruud

Kjøreleder

Telefon: 932 20 000
Mail: morten@andersentr.no

Cecilie Nilsen

Kjøreleder

Telefon: 994 29 236
Mail: cecilie@andersentr.no

Bent Pedersen

Driftsleder

Telefon: 454 16 795
Mail: bent@andersentr.no

Tom Christian Aasen

Bil ansvarlig

Telefon: 907 34 115
Mail: tom-christian@andersentr.no

Økonomi avdeling 

Alle faktura  sendes som EHF.

Vi er Fair Transport-bedrift

 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport

for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

Les mer

Industriveien 5, 3610 Kongsberg